Roman Mužík (B+R Automatizace)

Roman Mužík (B+R Automatizace)

 Vystoupí na WORKSHOP IOT A PRODUKTIVITA VE VÝROBĚ

„Připoj a vyráběj“ – automatizace pro flexibilní výrobu

Jak vybudovat koncepci flexibilní výroby, aby nejenom respektovala požadavky standardů budoucnosti IIoT (Industrial Internet of Things), ale umožňovala i připojení stávajícího strojového a technologického parku. Toto je nutnou podmínkou nejenom pro vzájemnou koordinaci různých strojů a linek, ale také pro zpřístupnění chápání vnitřního života strojů, zařízení a technologií v datech reálného času. Jedním z dalších požadavků flexibilní výroby jsou také variabilní mechatronické koncepce a možnosti jejich automatického řízení.

Datum

6. únor 2018

Kategorie

Klub 4.0