Zajímá vás konkrétní postup jak s tématem Průmyslu 4.0 začít nebo ho více rozvinout? Pomůžeme vám.

Náš tým konzultantů přijede přímo do vaší společnosti a na základě speciálně vytvořeného 4.0 dotazníku provede Screening potenciálu. Screening potenciálu provádějí specialisté jeden den. Pomocí strukturovaných dotazů zkoumají procesní zázemí, připravenost ke změnám a digitální zralost. Výstupem naší návštěvy je Akční plán, který nabízí soubor konkrétních kroků, vedoucích k implementaci, rozvoji principů a metod Průmyslu 4.0