Radomír Zbožínek (Intemac)

Radomír Zbožínek (Intemac)

Vystoupí na WORKSHOP IOT A PRODUKTIVITA VE VÝROBĚ

Výrobní buňka 4.0

Představení základní jednotky chytré výroby, která je připravena k integraci do chytrých továren. Buňka tvoří funkční výrobní celek propojující obráběcí stroj, robot a měřicí stanici. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu 4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních technologií.

Datum

23. leden 2018

Kategorie

Klub 4.0