Libor Friedel (CE-PA)

Libor Friedel (CE-PA)

Vystoupí na workshopu Kvalita 4.0, dne 16. 5. 2018 s přednáškou 

Kvadratura kvality 4.0

Pojďme společně nahlédnout na 4.0 vzájemně se ovlivňující prvky (kvalitu, lídrovství (leadership), technologie a firemní kulturu/klima) a prodiskutovat, jak toto ovlivňování může probíhat ve firmě implementující prvky Průmyslu 4.0 a jak lze vnímat propojení či závislost mezi těmito prvky.

Datum

5. kvě 2018

Kategorie

Klub 4.0