Hana Greplová (GALVAMET)

Hana Greplová (GALVAMET)

Vystoupí na workshopu Kvalita 4.0, dne 16. 5. 2018 s přednáškou 

Inovace informační podpory procesně řízené firmy

Prezentace shrnuje zkušenosti firmy se zaváděním procesního řízení a jeho informační podpory.V kostce představí nároky i úskalí integrovaného systému řízení z hlediska informačního vybavení v podmínkách středně velké firmy se zakázkovou výrobou. Procesní inovace je dnes v menších českých podnicích samozřejmostí, protože je základním předpokladem přežití firmy. Těším se na dobu, kdy se stejnou samozřejmostí stanou inovace v informačních technologiích, kdy dnes nepružné, přebujelé systémy, implementované mnohdy z popudu „hurá, jsou na to dotace“, budou nahrazeny řešením šitým na míru skutečných firemních procesů.

 

Datum

5. kvě 2018

Kategorie

Klub 4.0