Lubomír Sláma (Act-in)

Lubomír Sláma (Act-in)

Vystoupí na WORKSHOP IOT A PRODUKTIVITA VE VÝROBĚ

Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou

Příspěvek se na příkladech z praxe zaměřuje na digitalizaci výrobních procesů moderními systémy MES (Manufacturing Execution Systems) včetně spojení s IoT a rozšířenou realitou vedoucí k růstu produktivity, snižování zmetkovitosti, vyšší spolehlivosti a využití výrobních prostředků a lepšímu využití potenciálu zaměstnanců.  Příklady tvoří součást informačních strategií moderních výrobních společností jako řešení pro Shop Floor Management s integrovanou digitalizací procesů dílenského plánování a řízení výroby, řízení elektronické výrobní dokumentace, řízení a sledování průběhů zakázek a materiálových toků s traceabilitou, monitorování efektivity využití a technického stavu strojů, správy a sledování využití a živostnosti nástrojů, plánování, sledování a analýzy kvality výroby a způsobilosti výrobních procesů a neodmyslitelně také procesů operativní, preventivní a prediktivní údržby.    

Datum

6. únor 2018

Kategorie

Klub 4.0