Libor Smital o Průmyslu 4.0 (CE-PA)

Rozhovor s Liborem Smitalem, manažerem projektu Firma 4.0 a konzultantem společnosti CE-PA, o jeho pohledu na aspekty 4. průmyslové revoluce.

Můžete se s ním setkat na workshopu Chytrá změna 21. 9. 2017

Vystoupí s tématem Mediace v rukou manažera.

Datum

29. březen 2017

Kategorie

Klub 4.0