IoT a produktivita ve výrobě - workshop ve společnosti INTEMAC

IoT a produktivita ve výrobě - workshop ve společnosti INTEMAC

Odstartovali jsme další vlnu skvělých workshopů pro rok 2018!

První letošní akce proběhla ve společnosti INTEMAC v Kuřimi. Vše bylo uskutečněno díky partnerské spolupráci společnosti CE-PA, INTEMAC a Technologického inovačního centra. Ceníme si také spolupráce společností Unicorn Systems, B+R Automatizace a Act-in, které nabídly své zástupce pro praktické ukázky a přednášky.

ppt 3

Účastníci akce se dozvěděli jaké jsou možnosti zavádění internetu věcí do výroby a další novinky ze světa Průmyslu 4.0. Zúčastnili se zajímavé praktické ukázky Výrobní buňky 4.0 a vyzkoušeli si jak fungují chytré brýle.

Pan Radomír Zbožínek (ředitel společnosti Intemac) představil základní jednotku chytré výroby, která je připravena k integraci do chytrých továren. Buňka tvoří funkční výrobní celek propojující obráběcí stroj, robot a měřicí stanici. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu 4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních technologií. ppt 1

Na prezentaci pana Zbožínka navázali pánové Roman Mužík a Luboš Turanský ze společnosti B+R AUTOMATIZACE. Informovali účastníky o způsobu budování koncepce flexibilní výroby tak, aby nejenom respektovala požadavky standardů budoucnosti IIoT (Industrial Internet of Things), ale umožňovala i připojení stávajícího strojového a technologického parku. Toto je nutnou podmínkou nejenom pro vzájemnou koordinaci různých strojů a linek, ale také pro zpřístupnění chápání vnitřního života strojů, zařízení a technologií v datech reálného času. Jedním z dalších požadavků flexibilní výroby jsou také variabilní mechatronické koncepce a možnosti jejich automatického řízení.ppt 2

Prostřednictvím pana Martina Tomaníka a Miroslava Hlaváče ze společnosti UNICORN SYSTEMS se účastníci měli možnost dozvědět více o datové analytice a moderních zobrazovacích metodách.

Prezentace byla zaměřená na analýzu dat sesbíraných z Výrobní buňky 4.0 v INTEMACu a na jejich následné zobrazení prostřednictvím cloudových služeb a rozšířené reality.  Zjistili jsme jaké jsou možnosti prediktivní údržby a kompenzace vlivů okolního prostředí.ppt 4

Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou nám představil pan Lubomír Sláma ze společnosti Act-in.

Příspěvek se na příkladech z praxe zaměřil na digitalizaci výrobních procesů moderními systémy MES (Manufacturing Execution Systems) včetně spojení s IoT a rozšířenou realitou vedoucí k růstu produktivity, snižování zmetkovitosti, vyšší spolehlivosti a využití výrobních prostředků a lepšímu využití potenciálu zaměstnanců. Příklady se týkaly informačních strategií moderních výrobních společností jako řešení pro Shop Floor Management s integrovanou digitalizací procesů dílenského plánování a řízení výroby, řízení elektronické výrobní dokumentace, řízení a sledování průběhů zakázek a materiálových toků s traceabilitou, monitorování efektivity využití a technického stavu strojů, správy a sledování využití a živostnosti nástrojů, plánování, sledování a analýzy kvality výroby a způsobilosti výrobních procesů a neodmyslitelně také procesů operativní, preventivní a prediktivní údržby.  ppt 7

Po přednáškách následoval Coffee Break, při kterém jsme ochutnali výbornou kávu z Jamai Café a užili si skvělé občerstvení.

kolazjidlo3

Diskutovali jsme o tématech Průmyslu 4.0 a těšili jsme se na ukázku Výrobní buňky 4.0 a chytrých brýlí.

ntw

netwposl

Děkujeme všem za nové zážitky, příjemně a efektivně prožitý den.

potlesk

V březnu se uvidíme na Mastermind skupině věnované tématu Implementace IoT a v květnu na workshopu o Kvalitě 4.0.

Těšíme se na Vás!

 

Zajímá Vás jak proběhla ukázka Výrobní buňky 4.0 a chytrých brýlí?

Vše se dozvíte zde.

robot

 

 Více fotografií z workshopu naleznete zde.

 

 Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)

102 komentáře

 • Odkaz Komentáře 카지노사이트 카지노사이트 středa, 13 březen 2024 16:50

  Hi, i believe that i saw you visited my website thus i got here
  to return the desire?.I'm attempting to in fincing things
  to enhance my site!I suppose its ok to make use of a few of your ideas!!

 • Odkaz Komentáře criminal defense attorney criminal defense attorney sobota, 09 březen 2024 09:46

  Jeremy Huss is undoubtedly the best criminal lawyer in Phoenix, with 20
  years of unparalleled experience in DUI law in Tempe,
  Arizona. At Huss Law, they possess in-depth
  knowledge in navigating the complexities of Arizona criminal law, ensuring exemplary representation.

  Handling a wide array of cases, Jeremy and his team have represented clients against charges like murder, sexual assault, drug trafficking.
  This expertise spans across various areas of criminal justice,
  making them a comprehensive choice for anyone in need of
  legal defense.

  Jeremy's distinct advantage is his 13 years as an Arizona criminal prosecutor.
  This experience gives him a unique perspective, enhancing his defense strategies significantly.

  He's not just a lawyer; he's a fighter for your freedom.


  Jeremy's excellence is also reflected in his recognition within the legal community.

  He is celebrated as a top trial attorney by Elite Lawyer and included in the
  Top 100 Attorneys is no small feat. His membership in prestigious associations like the
  National College of DUI Defense and the National DUI Defense Lawyers Association only underscores his dedication to excellence.


  Choosing Huss Law for your defense means, you're getting a lawyer with a
  track record of success. Jeremy has achieved dismissals in high-stake cases like Second Degree Murder and obtained favorable jury trial results on major felony charges.

  Such achievements shows his ability to handle
  even the most challenging cases.

  Moreover, the team's strong relationships with judges at local
  courthouses and their excellent communication skills with clients like
  you ensure effective representation at every legal turn.

  In conclusion, picking Jeremy Huss as your criminal lawyer
  in Phoenix means opting for a seasoned expert with a wealth
  of experience, an impressive track record, and a deep commitment to defending your freedom.

  Call now for a free consultation and experience the exceptional legal defense
  that Huss Law has to offer.

 • Odkaz Komentáře Emergency plumbing Emergency plumbing pátek, 08 březen 2024 19:41

  When it comes to plumbing services, our team at Preferred Plumbers stand out for numerous reasons.
  With our vast experience and dedication to excellence, we're happy to declare that we're the #1 choice when you need
  a plumber. Here's why:

  Comprehensive Service Range
  Our team is proficient in a wide array of plumbing services,
  from leak detection and pipe repair to drain cleaning and
  faucet installation. Whether you need sewer line repair or your water heater fixed, we have the
  skills to handle it all.

  Round-the-Clock Service
  Plumbing emergencies don't wait for convenient times, and neither do we.
  Preferred Plumbers is ready to help around the clock to guarantee that urgent plumbing needs are resolved quickly,
  minimizing damage and restoring your peace of mind.

  Focus on Customer Satisfaction
  At Preferred Plumbers, customer satisfaction is our foremost concern. We work hard to deliver
  tailored solutions that satisfy your specific needs,
  guaranteeing that you're fully satisfied with our work.

  Superior Quality
  Quality is never compromised at Preferred Plumbers. We use high-grade
  materials and cutting-edge techniques to provide lasting solutions and installations.
  Our goal is to deliver services that last.

  Transparent Pricing
  Understanding the cost of plumbing services upfront is
  essential, which is why we provide transparent pricing.

  We'll inform you about the cost before we start, with no unexpected
  charges looming.

  Fully Licensed and Insured
  For your protection, our team is both licensed and insured.
  This means that our work meets all regulatory requirements and you are covered in the unlikely scenario of an accident.  Opting for Preferred Plumbers entails choosing a company that is
  dedicated to quality. We're not just another plumbing service;
  we're partners in ensuring the integrity of your plumbing system.
  Get in touch today to see why we are the #1 choice when you need a plumber.

 • Odkaz Komentáře Office Chairs in Orlando Office Chairs in Orlando středa, 06 březen 2024 22:04

  Freedman's Office Furniture: Crafting Workspaces in Orlando

  **Elevate Your Workspace in Orlando with Freedman's Office Furniture**

  In the heart of Orlando, Freedman's Office Furniture emerges as the go-to destination for all
  your office furnishing needs. Our showroom at 200 E Robinson St Suite 1120 caters to discerning customers in neighborhoods like Audubon Park
  and Baldwin Park, delivering top-notch office furniture solutions.  **Orlando: A Hub of Innovation and Productivity**

  Founded in 1875, Orlando pulsates with innovation, mirroring Freedman's commitment to crafting workspaces that
  inspire. With a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando's
  dynamic environment finds resonance in Freedman's diverse range
  of ergonomic office chairs and modern office seating solutions.


  **Navigating Orlando's Pulse: Interstate 4**

  Orlando's lifeblood, Interstate 4, threads through the city,
  connecting its vibrant neighborhoods. Likewise, Freedman's Office
  Furniture weaves a tapestry of convenience, delivering quality office
  furniture to every corner of Orlando. Our commitment aligns with the city's
  ethos of seamless connectivity and accessibility.

  **Crafting Comfort: Office Chairs Tailored to Orlando's
  Needs**

  Considering Orlando's diverse weather, ranging from warm summers to
  mild winters, investing in quality office furniture is
  a wise decision. Freedman's Office Furniture provides not just chairs but ergonomic
  solutions that adapt to Orlando's varied temperatures, ensuring
  comfort year-round.

  **Orlando's Landmarks and Freedman's Touch**

  Explore Orlando's iconic points of interest like ICON Park and Antarctica: Empire of the
  Penguin, mirroring the uniqueness that Freedman's brings to office spaces.
  Here are five facts about some of Orlando's landmarks:


  - **7D Motion Theater Ride At ICON Park:** An immersive experience with seven dimensions of excitement.

  - **America's Escape Game Orlando:** Orlando's
  premier escape room destination.
  - **Aquatica Orlando:** A water park blending marine life with thrilling water
  rides.
  - **Chocolate Kingdom - Factory Adventure Tour:** Unraveling the mysteries of chocolate production.
  - **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort featuring marine life
  encounters.

  **Why Choose Freedman's in Orlando**

  Selecting Freedman's Office Furniture in Orlando is an investment in quality, style, and ergonomic excellence.
  Our vast range of office chairs, including ergonomic options, executive seating, and contemporary designs, ensures that your workspace mirrors Orlando's vibrancy and innovation. Choose Freedman's for
  a workplace that aligns with the dynamic spirit of Orlando.

  "
  "Elevate Your Workspace with Freedman's Office Desks in Orlando

  **Discover the Essence of Productivity: Freedman's Office Desks in Orlando**

  When it comes to crafting the perfect workspace in Orlando, Freedman's Office Furniture stands out as the epitome of excellence.
  Located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to neighborhoods such as Audubon Park and Baldwin Park, providing a diverse range of office desks that redefine functionality and style.


  **Orlando: A Tapestry of Diversity and Innovation**

  Established in 1875, Orlando boasts a rich history steeped
  in diversity and innovation. With a current population of
  309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando's dynamic
  landscape finds a reflection in Freedman's commitment to
  delivering top-tier office desks designed for the city's progressive work environment.


  **Navigating Orlando's Pulse: Interstate 4**

  Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4, Freedman's Office Furniture ensures
  a smooth journey in furnishing your workspace. We bring quality
  office desks to every corner of Orlando, mirroring
  the city's commitment to accessibility and connectivity.

  **Crafting Efficiency: Office Desks Tailored to Orlando's Work Culture**

  In a city where work meets play, investing in a workspace that reflects efficiency and style is crucial.
  Freedman's Office Desks go beyond functionality; they are a statement of professionalism and innovation, aligning perfectly with Orlando's ethos.


  **Orlando's Landmarks and Freedman's Craftsmanship**

  Explore Orlando's iconic landmarks and witness the craftsmanship that Freedman's brings to office
  spaces. Here are five facts about some of Orlando's beloved destinations:

  - **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel inspired by Dr.
  Seuss's imaginative world.
  - **Chocolate Kingdom - Factory Adventure Tour:** An interactive journey through the art of chocolate
  making.
  - **Crayola Experience Orlando:** A colorful
  adventure where creativity knows no bounds.
  - **Dezerland Park Orlando:** An entertainment hub featuring go-karts,
  bowling, and arcade games.
  - **Discovery Cove:** An immersive marine experience allowing
  guests to swim with dolphins.

  **Why Choose Freedman's Office Desks in Orlando**

  Selecting Freedman's Office Desks in Orlando is a testament to your commitment to a workspace that exudes professionalism and sophistication. Our range of
  office desks, including executive desks, modern designs, and collaborative workstations, ensures
  that your workspace reflects the dynamic spirit of Orlando.
  Choose Freedman's for desks that elevate your work environment.

  "
  "Seating Solutions for Success: Freedman's Office Chairs in Orlando

  **Experience Unparalleled Comfort: Freedman's Office Chairs in Orlando**

  In the heart of Orlando, where comfort meets productivity, Freedman's Office Furniture
  takes pride in presenting a premium collection of office chairs.
  Nestled at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom extends its reach to neighborhoods like Clear Lake and College Park, providing
  an extensive range of office chairs that redefine ergonomic
  excellence.

  **Orlando: Where Innovation Meets Tradition**

  With a founding year of 1875, Orlando is a city that beautifully
  balances innovation and tradition. Boasting a population of 309,154 (2021) and 122,607 households,
  Orlando's diversity and growth parallel Freedman's commitment to delivering top-notch office chairs
  suited for the city's evolving work culture.


  **Navigating Orlando's Hub: Interstate 4**

  Much like the seamless flow of traffic on Interstate 4,
  Freedman's Office Furniture ensures a smooth journey in offering quality office chairs to every office and workspace in Orlando,
  aligning with the city's emphasis on accessibility and connectivity.


  **Elevating Your Workstation: Orlando's Professionalism Embodied**

  In a city known for its professionalism and innovation,
  choosing the right office chair is essential. Freedman's Office Chairs
  not only prioritize ergonomic design but also serve as a testament to your commitment to creating a workspace that mirrors Orlando's ethos.


  **Orlando's Gems and Freedman's Seating Elegance**

  Explore the richness of Orlando's landmarks while experiencing the elegance of Freedman's Office Chairs.
  Here are five interesting facts about some of Orlando's beloved destinations:

  - **Dolphin Nursery:** A heartwarming space at SeaWorld
  Orlando dedicated to nurturing newborn dolphins.

  - **DreamWorks Destination:** An immersive experience at Universal Studios Florida featuring characters from
  DreamWorks Animation.
  - **Fun Spot America Theme Parks:** A family-friendly amusement
  park with thrilling rides and attractions.
  - **Gatorland:** Known as the ""Alligator Capital of the World,"" Gatorland offers exciting wildlife shows.

  - **Harry Potter and the Escape from Gringotts:** A cutting-edge, multi-dimensional thrill ride at Universal Studios Florida.


  **Why Opt for Freedman's Office Chairs in Orlando**

  Choosing Freedman's Office Chairs in Orlando is an investment in your well-being and work satisfaction. Our
  diverse range of ergonomic chairs, including executive chairs, mesh back chairs, and swivel chairs,
  ensures that your workspace in Orlando is synonymous with comfort and style.
  Elevate your seating experience with Freedman's
  for a workplace that inspires success.
  "
  "Enhancing Workspaces: Freedman's Ergonomic Office Furniture in Orlando

  **Discover the Art of Productivity: Freedman's Ergonomic Office Furniture in Orlando**

  In the vibrant city of Orlando, where productivity meets innovation, Freedman's Office Furniture proudly presents a curated selection of ergonomic office furniture.
  Conveniently located at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters to neighborhoods like Colonial Town Center and Colonialtown North, offering a diverse range
  of office solutions designed to elevate your workspace.


  **The Essence of Orlando's Business Culture**

  Founded in 1875, Orlando stands as a testament to a harmonious blend of history and forward-thinking.

  Boasting a population of 309,154 (2021) and 122,607 households, Orlando's dynamic business
  culture aligns seamlessly with Freedman's commitment to providing cutting-edge ergonomic office
  furniture.

  **Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

  Much like the interconnected web of Interstate 4, Freedman's Ergonomic Office Furniture
  ensures a smooth transition to a more comfortable and efficient workspace, symbolizing the city's emphasis on progress and growth.


  **Investing in Comfort: A Smart Choice for Orlando Businesses**

  In a city that values innovation and efficiency, choosing ergonomic office furniture is a strategic investment.
  Freedman's collection not only prioritizes functionality and comfort but also aligns with Orlando's commitment
  to creating workspaces that inspire creativity and collaboration.

  **Orlando's Landmarks and the Comfort of Freedman's Furniture**

  Embark on a journey through Orlando's iconic landmarks while experiencing the unmatched comfort of
  Freedman's Ergonomic Office Furniture. Here
  are five fascinating facts about some of Orlando's cherished destinations:


  - **Aquatica Orlando:** A thrilling waterpark owned and operated by SeaWorld Parks & Entertainment.

  - **Caro-Seuss-el:** A whimsical carousel in Seuss Landing at Universal's Islands of Adventure.

  - **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and interactive
  exhibits.
  - **Discovery Cove:** An all-inclusive day resort where guests can swim with
  dolphins and explore coral reefs.
  - **Crayola Experience Orlando:** A colorful attraction at
  The Florida Mall offering hands-on creative activities.


  **Why Choose Freedman's Ergonomic Office Furniture
  in Orlando**

  Opting for Freedman's Ergonomic Office Furniture in Orlando is a commitment to a more productive and
  comfortable work environment. Our range of modern office solutions, including
  adjustable chairs, contemporary desks, and ergonomic accessories, ensures that your workspace reflects the dynamic spirit of Orlando, fostering creativity
  and success.
  "
  "Elevating Workspace Aesthetics: Freedman's Modern Office Chairs in Orlando

  **Indulge in Comfort: Freedman's Modern Office Chairs Unveiled in Orlando**

  Nestled in the heart of Orlando, Freedman's Office Furniture
  takes pride in introducing its exclusive collection of modern office chairs.
  Situated at 200 E Robinson St Suite 1120, our showroom caters
  to discerning customers in neighborhoods like Bryn Mawr and Catalina,
  offering a diverse range of seating solutions that
  combine style and functionality.

  **Orlando's Thriving Legacy and Freedman's Modern Elegance**

  Established in 1875, Orlando has grown into a
  dynamic city with a population of 309,154 (2021) and 122,607 households.

  Freedman's commitment to providing modern office chairs aligns seamlessly with Orlando's legacy of progress, innovation, and a commitment to creating
  inspiring workspaces.

  **Navigating the Hub of Opportunities: Interstate 4**

  Much like the fluidity of Interstate 4, Freedman's Modern Office Chairs
  symbolize a seamless blend of form and function. This reflects Orlando's dedication to providing a conducive
  environment for businesses to thrive and individuals to
  excel.

  **Investing in Style: A Wise Choice for Orlando's Professionals**

  In a city that values aesthetics and innovation, opting for Freedman's Modern Office Chairs is a statement of sophistication. Our
  collection not only enhances the visual appeal of your workspace but also complements Orlando's commitment
  to creating a work environment that fosters creativity and success.  **Orlando's Landmarks and the Style of Freedman's Chairs**

  Embark on a journey through Orlando's iconic landmarks while experiencing the unmatched style of Freedman's Modern Office Chairs.

  Here are five fascinating facts about some of Orlando's cherished destinations:

  - **Harry Potter and the Escape from Gringotts:** A cutting-edge,
  multi-dimensional thrill ride at Universal Studios Florida.


  - **Crayola Experience Orlando:** A colorful attraction at The Florida Mall
  offering hands-on creative activities.
  - **Dolphin Nursery:** A heartwarming exhibit at SeaWorld Orlando where guests can witness the
  beauty of dolphin life.
  - **Dezerland Park Orlando:** Home to an extensive collection of classic cars and interactive exhibits.


  - **Camp Jurassic:** An adventurous play area in Universal's Islands
  of Adventure, inviting visitors to explore
  a prehistoric world.

  **Why Choose Freedman's Modern Office Chairs in Orlando**

  Opting for Freedman's Modern Office Chairs in Orlando is not just a choice; it's a commitment to elevate your workspace.
  Our stylish and comfortable chairs ensure that your office reflects the vibrant
  and dynamic spirit of Orlando, making it an ideal place
  for productivity, innovation, and success.

 • Odkaz Komentáře view site view site neděle, 03 březen 2024 03:22

  Admiring the commitment you put into your website and detailed information you offer.
  It's great to come across a blog every once in a while
  that isn't the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

 • Odkaz Komentáře https://www.asianfantasylondon.com https://www.asianfantasylondon.com neděle, 03 březen 2024 02:36

  What's up it's me, I am also visiting this site regularly, this site
  is truly fastidious and the users are really sharing good thoughts.

 • Odkaz Komentáře 경산출장샵 경산출장샵 pátek, 01 březen 2024 10:32

  You actually make it seem really easy with your presentation but I find this matter to be really something which
  I believe I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely large for
  me. I am taking a look ahead in your next publish, I will try to get the grasp of it!

 • Odkaz Komentáře porn porn středa, 28 únor 2024 13:57

  porn

 • Odkaz Komentáře Erhöhtes Statussymbol gewinnen Erhöhtes Statussymbol gewinnen pondělí, 26 únor 2024 18:53

  Every weekend i used to visit this website, for the reason that i want
  enjoyment, for the reason that this this site conations genuinely pleasant
  funny data too.

 • Odkaz Komentáře Watch porn Watch porn pondělí, 19 únor 2024 20:07

  Watcdh porn

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.