Zúčastněte se soutěže a získejte titul SMART FIRMA 4.18 + další výhody

hp ikony SUB 01

Pravidla

Soutěže o titul SMART FIRMA 4.18 a POTENCIÁL FIRMA 4.18 se mohou zúčastnit malé nebo střední podniky.

Soutěže o titul STORY FIRMA 4.18 se mohou zúčastnit malé, střední i velké podniky.

Společnost, která se do soutěže hlásí, musí existovat nejméně rok.

Ze soutěže jsou vyloučeni sponzoři soutěže a členové porot soutěže.

Účastí v soutěži automaticky získáváte výhody členství v Klubu 4.0 PREMIUM

Účast v soutěži je podmíněna uhrazením tvorby Akčního plánu, který je podstatný pro následné vyhodnocení soutěže.

 hp ikony SUB 02

Harmonogram

Uzávěrka přihlášek - Do 30. listopadu 2017 přijímáme přihlášky do soutěže. Informace o podnikateli a podnikání - Přihlášené společnosti kontaktují zástupci firmy CE-PA, spol. s r.o. kvůli vyplnění detailního dotazníku, který slouží jako podklad pro rozhodování poroty. Přihlášené firmy také navštíví zástupci CE-PA v místě jejich podnikání.

hp ikony SUB 03

Kategorie soutěže

Hlavní kategorie

SMART FIRMA 4.18 - zvítězí Ti, kteří jsou nejlépe připraveni na změnu a jsou nyní nejdále v zavádění prvků Průmyslu 4.0

Podkategorie

POTENCIÁL FIRMA 4.18 - zvítězí Ti, kteří mezi 1. a 2. Screeningem dosáhnou největší změny

STORY FIRMA 4.18 – cena diváků - příběhy o zavádění prvků 4.0 ve firmách, vyhodnocení prostřednictvím sociálních sítí a blogu.

 

hp ikony SUB 04

Slavnostní vyhlášení vítězů

Účastníci soutěže jsou hosty slavnostního galavečera, který se bude konat v listopadu 2018 ve Zlíně. Zde jsou za přítomnosti zástupců ekonomické veřejnosti, účastníků soutěže a médií předána udělená ocenění soutěže.

hp ikony SUB 05

Kritéria hodnocení

Lidé - Age management, Rekvalifikační centra, Sdílení informací. Inovace a změna - Recruitment 4.0, 100% customizace, Řízení rizika. Technologie - Internet věcí, Digitalizace, Bezpapírová kancelář. Zelená ekonomika - Recyklace 4.0, Potravinová a energetická soběstačnost, Ergonomie.

 

 

Vaše účast v soutěži Vám zároveň umožňuje zařazení mezi společnosti, kterým nabízíme Screening potenciálu společnosti a Akční plán, který je předpokladem pro vyhodnocení soutěže. Přihlášením do soutěže se automaticky stáváte členem Klubu 4.0.