Klub 4.0 slouží jako platforma, pro komunikaci mezi odborníky, podnikateli a veřejnými organizacemi. Cílem společného potkávání je vzájemná spolupráce při tvorbě strategie rozvoje Průmyslu 4.0 a sdílení zkušeností. Budování vztahů mezi členy klubu je založeno na setkání se zajímavými hosty na akcích workshopového i společenského charakteru.

 

Benefity členství Klub 4.0 BASIC

Zařazení k informativnímu mailingu.

Přístup do členské sekce (materiály ze setkání a diskuzí).

Členství

Klubu 4.0 BASIC je ZDARMA

 


 

Benefity členství Klub 4.0 PREMIUM

Screening potenciálu, na jehož základě bude zpracován akční plán zavádění prvků 4.0. 

Přístup na 2 workshopy zdarma (pro nečleny 1 za 2900 Kč). 

Účast na 2 Expedicích 4.0 podle vlastního výběru (Expedice pořádáme do zajímavých firem, které jsou v oblasti Průmyslu 4.0 leadry).

Přístup k materiálům ze všech setkání a diskuzí.

Získání kontaktů na členy a účastníky akcí.

 

Členství

Klubu 4.0 PREMIUM - 25.000 Kč do konce roku 2017